line
ESTIMATES Consulting s.r.o. byl zapsán do seznamu znaleckých ústavu vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR v roce 2013 a navazuje na činnost znalců s více jak 20-ti  letou praxí v oceňování majetku. Poskytujeme kvalitní a nezávislé služby, jak fyzickým a právnickým osobám, tak i státním i samosprávným institucím.

Členové našeho týmu jsou jak jmenovaní znalci, tak i odhadci majetku s dostatečnými zkušenostmi z oceňování majetku, zpracování finančních analýz či poradenství při převodech či transformací majetků.

Spolupracovníci znalci:
Ing. Jiří Laibl,
Ing. Kateřina Valentová Worschová
Ing. Jan Dvořák
Ing. Jiří Racek
Odhadci:
Radomíra Lhotková
Ing. Michaela Stiller Kunštová
Ing. Monika Šimánková
Rudolf Vošahlík

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Kontaktujte nás