Vítejte

line ESTIMATES Consulting s.r.o. je znaleckým ústavem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.

Oceňování
podniků

Oceňování podniku, části podniku, obchodního závodu, obchodního podílu, ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy společnosti, pro účely odštěpení a fúzí, stanovení výše vypořádacího podílu, ...


Naše služby

Oceňování
nemovitých věcí

oceňování nemovitých věcí - pozemků, bytů, nebytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, objektů občanské vybavenosti provozních areálů, zemědělských areálů, čerpacích stanic, hotelů a pod.

Naše služby

Oceňování
movitých věcí 

oceňování movitých věc – strojů a zařízení, výrobních a provozních linek, technologií a technologických celků, drobný movitý majetek a další aktiva
Naše služby

Oceňování ve zvláštních případech

oceňování ve zvláštních případech – oceňování obvyklého nájemného, věcných břemen, pachtů, pohledávek, transferových cen apod.Naše služby


Znalecký ústav

ESTIMATES Consulting s.r.o. byl zapsán do seznamu znaleckých ústavu vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR v roce 2013.
Navazuje tak na činnost znalců s více jak 20 letou praxí v oceňování majetku. Poskytujeme kvalitní a nezávislé služby, jak fyzickým a právnickým osobám, tak i státním i samosprávným institucím včetně garance ochrany důvěrných informací.

Znalecký ústavOceněných nemovitostí
Znaleckých posudků
Oceněných společností

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře: